Posts Tagged ‘ołów’

Zatrucie ołowiem

MMetale są w środowisku bardzo rozpowszechnione. W rudach i skalach górotworu występują najczęściej w postaci tlenków.