Posts Tagged ‘komunikacja’

Zastosowanie oświetlenia led jako alternatywnego źródła światła

Oświetlenie led towarzyszy nam już od pewnego czasu, chociaż nie zawsze zwracamy na nie uwagę. Często przechodząc ulicą widzimy banery reklamowe, znaki drogowe i formy podświetleń wykorzystujące technologię LED – czyli „light-emitting diode„.

Wpływ internetu i telefonii komórkowej na relacje międzyludzkie

Jednymi z podstawowych cech Internetu jest jego globalność i masowość, a głównym jego elementem jest społeczność, która używa w poszukiwaniu informacji czy też komunikacji z innymi użytkownikami

Urbanizacja

Przez urbanizację rozumiemy proces rozwoju miast już istniejących, wzrost liczby nowych miast oraz w rezultacie powiększanie się obszarów miejskich.

Samochód wczoraj, dziś i jutro

Zastanawiając się nad tematem mojej pracy, chciałem przede wszystkim pokazać jak technologia może wpływać na życie ludzkie. Jak może je zmieniać a co za tym idzie ulepszać.

Nowoczesne platformy przekazu informacji

W dzisiejszych czasach dostęp do informacji, i jej powszechność stanowią jeden z warunków realizacji praw człowieka, oraz konstytucyjnych praw obywateli.

Model OSI

Model OSI został opracowany w celu ułatwienia realizacji otwartych połączeń systemów komputerowych. Model ten umożliwiał współdziałanie urządzeń i oprogramowania od różnych producentów.

Jak budować właściwe podstawy komunikacji społecznej

W nurcie ideologii związanych z rozwojem cywilizacyjnym i społecznym wyraźnie można wyodrębnić myśl europejską, silnie podkreślającą humanizm, udział jednostki w życiu społecznym

Interfejs radiowy w sieci GSM

Komunikacja między siecią a stacją ruchomą odbywa się za pośrednictwem kanału radiowego. Jest to więc tak na prawdę komunikacja między BTS (BSC) a MS.