Posts Tagged ‘gps’

Różnicowy GPS

Dla zwiększenia dokładności i pewności działania stosuje się rozszerzenie GPS o różnicowe stacje stałe (referencyjne), komunikujące się z systemem pokładowym.

Nawigacja GPS

Globalny System Pozycjonowania (GPS) składa się z 24 satelitów poruszających się wokół Ziemi po kołowych orbitach o nominalnej wysokości 20183 km nad powierzchnią naszej planety.

Łączność bezprzewodowa

Do systemów łączności bezprzewodowej należy radiokomunikacja stacjonarna. Opiera się ona na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych wypromieniowanych w przestrzeń.

GPS segment użytkownika

Tak to już w technice jest, że o wartości najwspanialszego systemu decydują nie testy laboratoryjne, lecz opinia użytkowników.

GPS segment satelitarny

Satelity są rozmieszczone na sześciu orbitach (cztery satelity na każdej), co pozwala na odbiór sygnału od pięciu do dwunastu satelitów z każdego punktu globu.

GPS – zasada działania

Procedura obliczania pozycji początkowej rozpoczyna się od określenia widzialnych satelitów. Każdy odbiornik ma w pamięci wzorce kodów PRN wszystkich satelitów (bodajże są 34 kody).

GPS – segment kontroli

Stacje monitorujące kontrolują pozycję, prędkość i stan techniczny satelitów. Każda ze stacji może jednocześnie śledzić do 11 satelitów. Dane o odchyleniach trajektorii są wysyłane do MCS

GPS

Znany pod nazwą GPS (Global Positioning System) satelitarny system nawigacyjny Navstar został zaprojektowany jako precyzyjny system określania położenia o zasięgu globalnym.