Posts Tagged ‘firma’

Leasing – czym jest i dlaczego samochody kupowane w ten sposób są tańsze.

Leasing najczęściej kojarzy się wszystkim z zakupem samochodu, przy czym może dotyczyć wielu innych środków trwałych. Jest to forma finansowania zbliżona do wynajmu do niedawna dostępna tylko dla firm. Obecnie na rynku finansowym występuje również tak zwany leasing konsumencki.

Ozdoby ślubne na tort oraz masa cukrowa

Organizowanie ślubu i wesela zważając na dzisiejsze standardy jest nie lada wyzwaniem i wymaga dużego zaangażowania oraz nakładów finansowych. Jednak jest to szczególny dzień, do którego przygotowujemy się bardzo długo i trzeba założyć, że mimo naszych usilnych starań nie zawsze wszystko wypadnie idealnie.

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w firmie

Większość firm w dzisiejszych czasach posiada plan zachowywania informacji i ich odtwarzania wraz z odpowiednimi procesami

Telepraca jako nowa forma zatrudnienia

Telepraca to nowa forma świadczenia pracy, której powstanie jest wynikiem rozwoju technologii oraz nowych form komunikacji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki musi być sporządzona w formie Aktu Notarialnego. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie ustawodawca wymaga, żeby kapitał takiej spółki nie był niższy niż 50000 zł

Spółka Partnerska

Przepisy dotyczące tej spółki zawierają zapis, z którego wynika, że wspólnik, który utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien z tej spółki wystąpić najpóźniej z końcem roku obrotowego

Spółka Komandytowo – Akcyjna

Spóła Komandytowo – Akcyjna jest ostatnią spółką osobową, nieznana dotychczas prawu polskiemu, a wprowadzona Kodeksem Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.

Spółka Komandytowa

Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie. Prawo prowadzenia spółki w tej spółce mają komplementariusze, nie mają go zaś komandytariusze.

Spółka Jawna

W spółce jawnej obowiązuje zasada jednomyślności przy podejmowaniu uchwał w sprawach spółki, czyli zarówno w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności

Spółka Cywilna

jest to umowa , na mocy której wspólnicy poprzez działanie w sposób określony, a w szczególności poprzez wniesienie wkładów zobowiązuje się do