Posts Tagged ‘firma’

Ozdoby ślubne na tort oraz masa cukrowa

Organizowanie ślubu i wesela zważając na dzisiejsze standardy jest nie lada wyzwaniem i wymaga dużego zaangażowania oraz nakładów finansowych. Jednak jest to szczególny dzień, do którego przygotowujemy się bardzo długo i trzeba założyć, że mimo naszych usilnych starań nie zawsze wszystko wypadnie idealnie.

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w firmie

Większość firm w dzisiejszych czasach posiada plan zachowywania informacji i ich odtwarzania wraz z odpowiednimi procesami

Telepraca jako nowa forma zatrudnienia

Telepraca to nowa forma świadczenia pracy, której powstanie jest wynikiem rozwoju technologii oraz nowych form komunikacji.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki musi być sporządzona w formie Aktu Notarialnego. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie ustawodawca wymaga, żeby kapitał takiej spółki nie był niższy niż 50000 zł

Spółka Partnerska

Przepisy dotyczące tej spółki zawierają zapis, z którego wynika, że wspólnik, który utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu powinien z tej spółki wystąpić najpóźniej z końcem roku obrotowego

Spółka Komandytowo – Akcyjna

Spóła Komandytowo – Akcyjna jest ostatnią spółką osobową, nieznana dotychczas prawu polskiemu, a wprowadzona Kodeksem Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.

Spółka Komandytowa

Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie. Prawo prowadzenia spółki w tej spółce mają komplementariusze, nie mają go zaś komandytariusze.

Spółka Jawna

W spółce jawnej obowiązuje zasada jednomyślności przy podejmowaniu uchwał w sprawach spółki, czyli zarówno w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności

Spółka Cywilna

jest to umowa , na mocy której wspólnicy poprzez działanie w sposób określony, a w szczególności poprzez wniesienie wkładów zobowiązuje się do

Spółka Akcyjna

Podstawą funkcjonowania spółki jest statut sporządzony w formie Aktu Notarialnego. Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie. Kapitał zakładowy spółki nie może być niższy niż 500 000 zł