Posts Tagged ‘Edukacja’

Leasing – czym jest i dlaczego samochody kupowane w ten sposób są tańsze.

Leasing najczęściej kojarzy się wszystkim z zakupem samochodu, przy czym może dotyczyć wielu innych środków trwałych. Jest to forma finansowania zbliżona do wynajmu do niedawna dostępna tylko dla firm. Obecnie na rynku finansowym występuje również tak zwany leasing konsumencki.

Idea inwestowania na giełdzie od strony teoretycznej – Ekonomia

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań zadawanych przez osoby rozważające rozpoczęcie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, bądź też dokonujących analizy teoretycznej.

Dekoracje komunijne – religia a komercja [Socjologia]

Święto Pierwszej Komunii Świętej to wyjątkowy dzień dla każdego dziecka. Jednak w obecnych czasach święto to zostało całkowicie wypaczone.

Problemy dojrzałości szkolnej

Uczenie się w okresie szkolnym stanowi czynność, w którą społeczeństwo ingeruje w sposób najbardziej bezpośredni, stwarzając obowiązujące wszystkich sytuacje w postaci sformalizowanych instytucji

Rola nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania

Wychowanie dzieci i młodzieży to główny i pierwszoplanowy czynnik rozwoju każdego społeczeństwa.

O Prawie Harcerskim Przy Ognisku

Książkę, którą wybrałem o wychowaniu, nosi tytuł: O Prawie Harcerskim Przy Ognisku, autorem tej ksiązki jest W. Hauser, została wydana w Warszawie w 1998r przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Motywacja do nauki

Motywacja wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartości samo w sobie, jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś.

Koncepcje osobowości nauczyciela przedstawione przez psychologów i pedagogów

Chcąc mówić o osobowości nauczyciela musimy wyjaśnić samo pojęcie „osobowość”.

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

Diagnostyka resocjalizacyjna – jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie