Posts Tagged ‘Edukacja’

Idea inwestowania na giełdzie od strony teoretycznej – Ekonomia

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań zadawanych przez osoby rozważające rozpoczęcie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, bądź też dokonujących analizy teoretycznej.

Dekoracje komunijne – religia a komercja [Socjologia]

Święto Pierwszej Komunii Świętej to wyjątkowy dzień dla każdego dziecka. Jednak w obecnych czasach święto to zostało całkowicie wypaczone.

Problemy dojrzałości szkolnej

Uczenie się w okresie szkolnym stanowi czynność, w którą społeczeństwo ingeruje w sposób najbardziej bezpośredni, stwarzając obowiązujące wszystkich sytuacje w postaci sformalizowanych instytucji

Rola nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania

Wychowanie dzieci i młodzieży to główny i pierwszoplanowy czynnik rozwoju każdego społeczeństwa.

O Prawie Harcerskim Przy Ognisku

Książkę, którą wybrałem o wychowaniu, nosi tytuł: O Prawie Harcerskim Przy Ognisku, autorem tej ksiązki jest W. Hauser, została wydana w Warszawie w 1998r przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Motywacja do nauki

Motywacja wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartości samo w sobie, jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś.

Koncepcje osobowości nauczyciela przedstawione przez psychologów i pedagogów

Chcąc mówić o osobowości nauczyciela musimy wyjaśnić samo pojęcie „osobowość”.

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

Diagnostyka resocjalizacyjna – jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie