Posts Tagged ‘bankowość’

Nest Bank Smart – konto dla studenta

Poszukując najlepszych rachunków dla osób będących na studiach nie skupiliśmy się wbrew pozorom na przeszukiwaniem ofert kont studenckich, ale kierowaliśmy się nieco innym kryterium, szczególnie istotnym dla przeciętnego studenta. Jakie zatem powinno być konto dla studenta? Przede wszystkim darmowe!

Nauka oszczędzania w BGŻOptima – konto oszczędnościowe dla ucznia

Oszczędzania trzeba uczyć się już od najmłodszych lat. Niegdyś tą rolę spełniały tak zwane książeczki SKO, czyli Szkolna Kasa Oszczędnościowa.

Idea inwestowania na giełdzie od strony teoretycznej – Ekonomia

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań zadawanych przez osoby rozważające rozpoczęcie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, bądź też dokonujących analizy teoretycznej.

Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa

Funkcje polityki fiskalnej są determinowane rolą państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi. Udział państwa w tych procesach jest zależny od

Wpływ Banku Centralnego

W Polsce do 1998 r. NBP w procesie realizacji polityki pieniężnej formułował właśnie cele pośrednie i operacyjne, przyjmując pewne specyficzne wielkości, które oprócz tego, że zachowują

Usługi bankowości internetowej

Portale finansowe są to witryny w sieci Internet, które zawierają przeróżne informacje związane z finansami on-line, a szczególnie bankowością

Szkody związane z ryzykiem bankowym

Pomimo najlepiej skonstruowanych przepisów prawnych, przestępcy łamią je. Jest mnóstwo przykładów w rzeczywistości, które potwierdzają tę tezę

Preferencja płynności – teoria Keynesa

J. M. Keynes przedstawił swoją teorię pieniadza, zwaną teorią preferencji płynności,

Polski sektor bankowy

System bankowy w Polsce w obecnym kształcie odpowiada rozwiązaniom występującym w krajach o rozwiniętych systemach finansowych. Jest on efektem przemian, które dokonywały się w latach 90.

Operacje otwartego banku

OOR to operacje kupna sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny od banków komercyjnych. Umożliwiają one bankowi centralnemu na zwiększenie (zmniejszenie) płynności sektora bankowego