Czynniki chłodnicze

Pierwsze urządzenia chłodnicze, budowane w drugiej połowie XIX wieku, były napełniane różnymi czynnikami, przede wszystkim amoniakiem, chlorkiem metylu CH3cl, dwutlenkiem węgla i dwutlenkiem siarki. Read more »

Czek i transfer pieniądza

Gdy złoto było wykorzystywane w charakterze środka cyrkulacji, tworzenie pieniądza przypominało wyrób biżuterii. Read more »

CIOCIARIA – WŁOSKA „KIERPCOWNIA”

Nieopodal Rzymu w samym sercu włoskiego buta znajduje się kraina o nazwie Ciociaria. W tłumaczeniu entymologicznym nazwa „ciocia” określa miękkie skórzane obuwie wiązane długim paskiem Read more »

Choroba Genetyczna

Choroby genetyczne, to grupa chorób wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu. Read more »

Charles Horton Cooley

Cooley od dzieciństwa był idealistą, dlatego uważał, ze jego praca badawcza powinna przyczyniać się do reform społecznych, obrony przed załamaniem systemu ekonomicznego, politycznego… (Jezebel) Read more »

Charakterystyka aktywów trwałych

Aktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne, składniki trwale związane z jednostką Read more »

Cechy leasingu

Leasing stanowi formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich bezpośredniego zakupu Read more »

Budżetowanie w banku

Budżetowanie inwestycji wymaga rozstrzygnięcia, który z długofalowych projektów należy podjąć oraz jak go sfinansować Read more »

Budowa lasera

LASER- urządzenie generujące lub wzmacniające spójne w zakresie widmowym zawartym między daleką podczerwienią a nadfioletem. Read more »

Bory Tucholskie

Park Narodowy w Borach Tucholskich utworzony został 1 lipca 1996 roku. Read more »