Maszyny cyfrowe – historia

W połowie lat osiemdziesiątych pojawiła się architektura W połowie lat osiemdziesiątych pojawiła się architektura RISC (Reduced Instruction Set Computer). Read more »

Maseczki firmy JADWIGA

Jedną z firm produkujących różnego rodzaju kosmetyki, m.in. maseczki, jest „JADWIGA”. Firma ta zyskała wiele pucharów i medali za jakość swych produktów. Read more »

Masaż leczniczy

Masaż jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej i był stosowany już w Starożytności. Wywodzi się z Indii i Chin, gdzie stanowił naturalną metodę leczniczą. Read more »

Masaż

Masaż jest dziedzictwem całej ludzkości. Jego historia jest tak stara, jak ludzki, świadomy dotyk. Nie wiadomo dokładnie, kiedy człowiek rozpoczął odkrywanie fenomenu, jakim jest ludzki dotyk. Read more »

Marketing partnerski

Marketing partnerski wymaga współpracy wszystkich działów w przedsiębiorstwie w wysiłkach, które maja służyć jak najlepszej obsłudze klienta. Read more »

Małe struktury społeczne

Mała grupa społeczna – grupa z dominującymi interakcjami bezpośrednimi (face to face). Grupy z wyłącznie interakcjami bezpośrednimi nie istnieją w rzeczywistości. Typ idealny to…(Jezebel) Read more »

Machiavelli

Myślicielem, który wyraził polityczne credo włoskiego humanizmu z największą pasją i determinacją, był Niccolo Machiayelli (1469 – 1527). Read more »

MAC OS X

MAC OS X powstał w oparciu o mikrojądro Mach oraz usługi i narzędzia zaczerpnięte z projektów NetBSD oraz FreeBSD. Jego podstawą jest opracowancy w Apple Computer Read more »

Maanam

Maanam – polski zespół rockowy, jeden z najpopularniejszych polskich przedstawicieli tego gatunku. Read more »

Łączność radiowa

Radio – środek masowego przekazu, rozpowszechnia audycje adresowane do różnorodnego i nieograniczonego kręgu radiosłuchaczy, odbierane przez odbiorniki radiowe. Read more »