Archive for the ‘Telekomunikacja’ Category

Historia telefonów komórkowych

Historia telefonów komórkowych zaczyna się na początku działań na rzecz opracowania koncepcji telefonii komórkowej za pomocą radiotelefonów i trwa do dziś przynosząc coraz więcej nowoczesnych rozwiązań i usług. Radiotelefony mają długą i zróżnicowaną historię sięgającą wynalazku Reginalda Fessendena i sławnej demonstracji jej możliwości poprzez komunikację statek – brzeg, a także drugiej wojny światowej i służb […]

Druga runda ofert na zakup Polkomtela pod koniec kwietnia

Według doniesień polski operator mobilny przedłużył termin składania ofert. Jak wynika z informacji przekazanych przez osobę znającą aktualną sytuację, termin składania ofert w drugiej turze na zakup polskiego operatora telefonii komórkowej Polkomtel został wydłużony do końca kwietnia.

Zasada działania systemu GSM

W typowej sieci GSM znajduje się jedno wspólne centrum zarządzania siecią, które korzysta z dwóch sprzężonych z nią baz danych.

WAP info

Jest to standard opracowany w 1998 roku wspólnie przez wielkie firmy telekomunikacyjne, operatorów sieci telefonicznych, producentów oprogramowania oraz telefonów komórkowych, zrzeszonych w WAP Forum.

WAP (Wireless Application Protocol)

Większość składających się na WAP protokołów i aplikacji powstała bezpośrednio w wyniku modyfikacji bądź adaptacji istniejących protokołów internetowych, takich jak TCP/IP, HTML, HTTP.

UMTS

Nazwa UMTS pochodzi od angielskiego rozwinięcia Universal Mobile Telecommunications System. Standard ten stanowi opis systemu komunikacji ruchomej w sieciach bezprzewodowych trzeciej generacji.

Transmisja danych z komórki

Od niedawna dostępna jest zaś technologia HSCSD oraz GPRS. Pokrótce postaram się przybliżyć czytelnikom te technologie…

Telefonia komórkowa – historia

W Polsce pierwszym operatorem telefonii komórkowej systemu NMT została firma Centertel. Powstała w roku 1991r i działa jako spółka Telekomunikacji Polskiej S.A. (66%) oraz francuskiego potentata…

Sztuczne satelity

Tak często pomija się je w ważnych rozważaniach na temat księżyców, gwiazd czy galaktyki

Nawigacja GPS

Globalny System Pozycjonowania (GPS) składa się z 24 satelitów poruszających się wokół Ziemi po kołowych orbitach o nominalnej wysokości 20183 km nad powierzchnią naszej planety.