Archive for the ‘Nieruchomości’ Category

Zmiany prawne w ustawodawstwie spółdzielczym

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność proponują posłowie UW oraz SLD. Parlamentarzyści z AWS chcą zaś, aby własnością zastąpić wszystkie spół. prawa do lokalu.

Zakup nieruchomości

Chcąc zmienić, zakupić, wynająć mieszkanie, należy przede wszystkim wiedzieć, gdzie z problemem uderzyć, a więc posiadać ogólna orientację, gdzie szukać.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest procesem prowadzącym do stworzenia opinii o wartości nieruchomości

Wybór technologii budowania

Polskie budownictwo, zmienia sie na przestrzeni lat pod względem technik, wzorców architektonicznych, jednak jedno pozostaje niezmienne- większość z nas mieszka w domach z betonu.

Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce

Kolebką liczącej już blisko dwa wieki spółdzielczości jest Anglia. Pierwsze spółdzielnie budowlane zaczęły tam powstawać na początku XIX wieku.

Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości jest rynkiem lokalnym, ograniczonym, a więc innym niż rynek dóbr masowych. Wynika to z faktu, że nieruchomości nie można przenieść na rynek, gdzie są wyższe ceny.

Rozwój mieszkalnictwa

Ani w Polsce ani prawdopodobnie w innych miejscach na świecie władze lokalne nie mają wystarczających środków, aby zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkaniowe swoich mieszkańców.

Powszechne uwłaszczenie

Projektowana ustawa o powszechnym uwłaszczeniu ma stać się fundamentem oraz osią orientującą dla pakietu przyszłych szczegółowych aktów prawnych

Polityka mieszkaniowa

Polityka państwa i polityki gmin powinny zmierzać do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, gdyż sprzyja ono rozwojowi innych inwestycji i ich pożądanemu rozmieszczeniu w przestrzeni.

Podstawa prawna działalności spółdzielni

Obecnie obowiązujące prawo spółdzielcze, po wielokrotnych nowelizacjach, odeszło od szeregu przepisów bezwzględnie obowiązujących na rzecz umownych rozwiązań, określonych w statucie.