Archive for the ‘Kultura’ Category

Udomowiona sztuka

Sztuka wkracza do naszego życia wraz ze wzrostem poziomu życia. Porównanie stanu obecnego z latami PRL

Składniki kultury

Kultura to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne umiejętności nabywane przez człowieka jako członka społeczeństwa

Różnorodność kulturowa

Społeczeństwa różnią się co do sposobów budowania związków między swoimi członkami.

Polskie ekspedycje archeologiczne

Cechą charakteryzującą stopień ogólnego poziomu kultury, jaki posiada dane społeczeństwo jest jego zainteresowanie sztuką i kulturą kolebki naszej cywilizacji, jaką jest świat śródziemnomorski.

Muzeum papiernictwa

Jedyne w Polsce Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju mieści się w XVII wiecznym młynie papierniczym, unikatowym zabytku techniki.

Kultura

Kultura nierozerwalnie związana jest z człowiekiem, a tym samym odróżnia go od innych organizmów. Jest pośrednikiem między ludźmi a środowiskiem, w którym żyją.

Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki

Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki to stanowczo arcydzieło malarstwa batalistycznego. Artysta zaczął przygotowywać się do stworzenia obrazu już w swej młodości.