Archive for the ‘Edukacja’ Category

Czy nauczyciele powinni dawać uczniom nagrody za dobre zachowanie? Perspektywa psycho-edukacyjna

Nagradzanie uczniów za dobre zachowanie jest popularnym rozwiązaniem do zachowania dyscypliny w klasie. Nauczyciele niespokojnych uczniów lubią posługiwać się nagrodami, ponieważ w dobrze zorganizowanym systemie nagród mają dużą szansę na zyskanie ich posłuszeństwa. Zwolennicy nagradzania uczniów w celu zdyscyplinowania uciążliwych przypadków twierdzą, że nagrody promują posłuszeństwo i powstrzymują złe zachowania. Przeciwnicy nagradzania uczniów przekonują, że […]

Czy gry wideo mogą uczynić nasze dzieci mądrzejszymi?

W mediach bardzo dużo miejsca poświęca się przemocy w grach komputerowych. Gry w których przelewana jest krew a sterowany przez nas bohater aż kipi przemocą zabijając kolejnych wrogów, to najczęstsze tematy poruszane w mediach w odniesieniu do tego typu rozrywki. Oczywiste jest, że niektóre typy gier są nieodpowiednie dla młodych dzieci. W wyniku tego wielu […]

Nie tylko marionetka w rękach Hitlera.

Pamiętnik kochanki Benito Mussoliniego odkrywa wyjątkowo radykalne antysemickie oblicze Włocha. „Ci ohydni Żydzi, muszę ich wszystkich zniszczyć!” Rozmowa Hitlera przy kolacji? Nie. To jedno z antysemickich powiedzeń przypisywanych włoskiemu faszystowskiemu liderowi Benito Mussoliniemu przez jego kochankę, Clarę Petacci. Oboje zostali straceni przez partyzantów w końcowych latach drugiej wojny światowej. Pamiętniki „Claretty” wydane w formie książki […]

Czym jest wychowanie człowieka współczesnego – personalistyczna koncepcja cywilizacji.

Wychowanie to doskonalenie osobowości człowieka , to takie inwestowanie w człowieka (nie tylko w jego materię), które przynosi wzrost wartości duchowych. Wychowanie wg definicji średniowiecznej to ,,sztuka nad sztukami”, w której nauczyciel uczestniczy i realizuje oddziaływanie na wychowanka przez swoją :

Czy i dlaczego potrzebna jest interdyscyplinarna teoria wychowania (socjalizacji) i jaką rolę w jej konstruowaniu może i odgrywa socjologia wychowania ?

Teoria wychowania jest jedną z podstawowych nauk społecznych zajmująca się problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego. Już z tej definicji zawartej w słowniku pedagogicznym W. Okonia możemy zauważyć pokrewieństwo teorii wychowania  z innymi naukami.

Niepowodzenia w kształceniu

W jaki sposób można walczyć z niepowodzeniami w kształceniu . Wzmacnianie siły motywacji do uczenia się danego przedmiotu zależy w dużym stopniu od nauczyciela, od tego, jaką wartość nada treściom przekazywanym na lekcji, przy czym chodzi tu głównie o wartość faktyczną, a nie formalną.

Atlas podstawowych ćwiczeń z aerobiku w wodzie

Ruch jest nieodłącznym elementem życia człowieka, Pomimo wciąż postępującej cywilizacji stanowi podstawową formę jego życiowej aktywności. Ludzie odczuwają biologiczna potrzebę ruchu, który jest także główną podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego. mgr Aleksandra Mańka

Problemy dojrzałości szkolnej

Uczenie się w okresie szkolnym stanowi czynność, w którą społeczeństwo ingeruje w sposób najbardziej bezpośredni, stwarzając obowiązujące wszystkich sytuacje w postaci sformalizowanych instytucji

Wpływ środowiska zawnętrznego na pracę nauczyciela

Nauczyciel w większym stopniu niż przedstawiciele innych zawodów podlega ciągłym wpływom środowiska, jest poniekąd uzależniony od niego.

Rola nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania

Wychowanie dzieci i młodzieży to główny i pierwszoplanowy czynnik rozwoju każdego społeczeństwa.