Archive for Grudzień, 2009

Problemy dojrzałości szkolnej

Uczenie się w okresie szkolnym stanowi czynność, w którą społeczeństwo ingeruje w sposób najbardziej bezpośredni, stwarzając obowiązujące wszystkich sytuacje w postaci sformalizowanych instytucji

Podział sportu

Historia wielu dziedzin sportu nawiązuje do utylitarnych czynności człowieka w zamierzchłej przeszłości, jak łowiectwo, wędkarstwo, łucznictwo, wioślarstwo, narciarstwo itd.

Żeński układ rozrodczy

Układ rozrodczy kobiety produkuje komórki płciowe oraz ma za zadanie stworzenie warunków do zapłodnienia i rozwoju zarodka a po osiągnięciu przez płód dojrzałości do jego wydalenia.

Źródła energii

Źródła energii pierwotnej to: konwencjonalne (organiczne) paliwa kopalne ( węgiel, ropa, gaz ), paliwo jądrowe, energia geotermiczna i tzw. odnawialne źródła energii.

Znaczenie informacji

Rola informacji we swpółczenych formach inwestowania. Znaczenie wiadomości w aspelcie globalizacji gospodarki światowej.

Zmiany prawne w ustawodawstwie spółdzielczym

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność proponują posłowie UW oraz SLD. Parlamentarzyści z AWS chcą zaś, aby własnością zastąpić wszystkie spół. prawa do lokalu.

Zawartość kadmu i niklu w wybranych gatunkach warzyw uprawianych w ogrodach działkowych

Na przestrzeni ostatnich lat wiele uwagi poświęca się skażeniu środowiska metalami ciężkimi. Za główne źródło tego zanieczyszczenia uważa się przemysłową działalność człowieka

Zatrucie ołowiem

MMetale są w środowisku bardzo rozpowszechnione. W rudach i skalach górotworu występują najczęściej w postaci tlenków.

Zastosowanie sauny w fizykoterapii i kosmetyce

Pierwotnie sauna była miejscem kąpieli, lecz ponieważ było to jedyne czyste pomieszczenie z obfitą ilością wody, służyło także jako miejsce porodów i leczenia chorych. (lobuuuz)

Zasady urządzenia pomieszczeń i rządzeń higienicznych i sanitarnych

Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem,